Control biològic contra les plagues

 

 

   Mesures per ajudar en la lluita contra les plagues, mitjançant accions d'increment i reforçament dels seus predadors naturals

 

 

La natura ens dona la millor resposta sobre la forma més saludable i econòmica de reduir les plagues al camp:  afavorint els predadors naturals que s'encarreguen de controlar les plagues.

 

Els productes fitosanitaris surten molt cars: per a l'economia i per a la salut de tots. A més, també eliminen els predadors naturals de les pròpies plagues, i que en equilibri, sempre s'havien encarregat de mantenir-les a ratlla.

= Xifres i dades per entendre el potencial i eficiència de la lluita biològica =

 

 

 

- Els Ratpenats són actius caçadors de les arnes voladores i nocives com l'Arna del Pomer o Carpocapsa (Cidia pomonella), l'Arna del Préssec (Cidia o Grapholita molesta), de l'Anàrsia (Anarsia lineatella) i del Corc del Raïm (Lobesia botrana). 1 sols Rat penat pot menjar uns 700 insectes cada nit i pot viure uns 25 anys.

- Les Orenetes s'alimenten d'insectes voladors, com dípters -mosques i mosquits- com la Mosca de la fruita (Ceratitis capitata), papallones diürnes, pugons, etc. 1 sola Oreneta pot menjar entre 5 i 6 grams de mosquits diaris, equivalent a uns 2.500 mosquits diaris, i 500.000 mosquits en tot un estiu.

- Les Mallerengues mengen gran varietat d'erugues i altres insectes. Als fruiters, d'erugues com l'Arna del Pomer o Carpocapsa (Cidia pomonella), l'Arna del Préssec (Cidia o Grapholita molesta), l'Anàrsia (Anarsia lineatella), Mosca de la fruita (Ceratitis capitata) i d'altres; de Pugons com per exemple el del Pomer (Eriosoma lanigerum) i molts més. Als fruiters de fruita seca i oliveres, del Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina), i del Cigarrer (Archips sp). En plantacions de cereals i de blat de moro, del Cuc blanc (Diloboderus abderus) i altres erugues i barrinadors. En pinedes, de l'eruga Processionària (Thaumetopoea pitiocampa). Al bosc mediterrani, de la Cuca peluda del suro (Limantria dispar) i del Tòrtix dels alzinars (Tortrix viridana). 1 sola Mallerenga pot consumir unes 10.000 arnes i papallones l'any.

- 1 família d'Òlibes, en un any, pot consumir una mitjana de 3.000 rosegadors (rates, ratolins i talpons) a l'any.

- Els gripaus i granotes s'alimenten d'insectes com mosques, escarabats, papallones, etc i també de cargols i llimacs.

 

 

AMB AQUESTES DADES ...... RESULTA LÒGIC I ECONÒMIC INVERTIR MÉS EN EQUILIBRAR LA NATURA QUE NO PAS EN UTILITZAR TANTS I COSTOSOS PRODUCTES I VERINS QUÍMICS

 

Clicar aquí per descarregar pdf amb un petit informe de 6 fulls sobre com afavorir els predadors de plagues nocives pel camp.

 

Accions recomanades:

-  Col·locar Caixes Niu per ocells insectívors, rat penats, orenetes, rapinyaires nocturnes, etc. Així incrementarem les possibilitats de que la fauna es quedi de forma més regular al seu terreny.

- Col·locar Hotels d'insectes, per augmentar la pol·linització, augmentar la producció de fruits, i atreure insectes predadors de plagues dels conreus.

- Millora de fonts i basses o instal·lació de noves, per crear hàbitats per afavorir la presència de gripaus i granotes.

- Plantar espècies de vegetació autòctona que repelin els insectes nocius i atreguin els ocells insectívors.

 

    

                  Xoriguer amb un talpó                             Capsa per afavorir vespes               Mussol menjant una escolopendra                 Caixa niu per Rat penats   Estructura per atreure insectes predadors

 

= Assessorem, ajudem i proporcionem les eines necessàries. Consulta'ns ! ! =

  

 

 

 

Contacte:  projectes@gestionatural.cat

http://www.gestionatural.cat  -  Tf: 629 583 094