Recuperació, neteja i millora ambiental de rius, zones humides, boscos, abocadors il·legals

 

Hi ha espais que cada dia els veiem igual de degradats ... sembla com que estem acostumats o no tinguin remei. Però amb poc de pressupost, es poden fer grans canvis i millores.

 

GESTIO-NATURAL realitza un estudi previ de millora ambiental i -un cop consensuat amb el propietari o l’ajuntament- posteriorment podem efectuar les tasques de recuperació de l’espai, com la neteja, plantacions amb espècies autòctones, creació d’estanys i zones humides, etc.

 

Recomanem que la totalitat o bé part d'aquestes tasques de millora, sobretot si a vegades són senzilles (com neteges, plantacions, etc), efectuar-les amb veïns, escolars, treballadors d'empreses de la zona, voluntariat, participants d'escoles-taller, etc  durant jornades participatives, per involucrar sempre a la població local en la millora del patrimoni natural.

 

 

 

 

 

 

Obres de restauració de la gravera i llacuna de Can Dimoni (Sant Boi de Llobregat), abans i desprès.

 

 

 

  

 

 

Millora ambiental, creació d’una illa i repoblació forestal al riu Ondara, a Tàrrega (foto d'abans i posterior).

 

 

 

 

 

Contacte:  projectes@gestionatural.cat

http://www.gestionatural.cat  -  Tf: 629 583 094