Taller d'educació ambiental:

 

"Plantacions: al pati escolar, al camp..."

Recuperem la biodiversitat !!

A QUI S’ADREÇA: Alumnes d’Educació Primària  (Cicles Mitjà i Superior), ESO i Batxillerat. També recomanat per a Escoles d’Adults, Esplais, Casals, Ampas, Grups de Famílies, etc.

 

 

 

 ● OBJECTIUS:

  - Conèixer les espècies d'arbres i arbustos autòctons de la comarca.

  - Fer del pati escolar un espai educador, amb natura i verd al voltant dels alumnes, on mantenir espècies autòctones per observar-les i estudiar-les.

  - Augmentar i recuperar la biodiversitat natural del municipi i millorar els espais verds (urbans o naturals)

  - Fomentar el respecte i l'estima de l'entorn més proper de l'alumne (escola, municipi, etc)

  - Realitzar una activitat cívica i fer participar als alumnes envers la protecció i millora de la natura, el medi ambient i l'espai comú ciutadà.

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT: Activitat a realitzar en un espai urbà o natural a determinar (pati escolar, parc urbà, bosc, zones degradades a recuperar, etc). Durada: 1 hora o 1 matí, depenent del lloc on es faci.

Es plantaran arbres, però també arbustos, plantes aromàtiques, plantes que atreguin ocells i papallones, etc.

Primer s'expliquen les característiques de les diferents espècies de vegetació a plantar i la forma d'efectuar bé la plantació. Desprès es reparteixen les plantes i les eines i s'indica on i com plantar.

 

RECORDA: La plantació de vegetació és una forma de lluitar o minorar el Canvi Climàtic:

- Les plantes autòctones absorbeixen el CO2 i aporten Oxigen - Donen ombra i aporten humitat - Aporten nutrients al sòl, millorant les condicions de la terra - Afavoreixen la biodiversitat de fauna i flora.

 

   

 

 

Contacte:  educacio@gestionatural.cat

http://www.gestionatural.cat  -  Tf: 629 583 094