Gestiona: el Territori, l'Empresa, el Municipi . . . .  aprofitant i revaloritzant els recursos naturals, mostrant aquests valors al públic o els clients, millorant la biodiversitat, la fauna i flora, . . . 
 
Catàleg de propostes, serveis i assessoraments :

 

 

 

 

Revalorització dels productes del camp

Recursos Eco-Turístics i Sostenibilitat

Caixes niu, hotels d'insectes, menjadores, basses d'aigua i altres complements per la fauna

Proveïment d'Arbres i Planta Autòctona: Crea un Jardí Botànic o de Biodiversitat

 

Control biològic contra Plagues

Gestió de Fauna en jardins privats i parcs urbans

Recuperació de la Fauna i la Biodiversitat local

Regeneració d'espais degradats

Catàlegs de Fauna i Flora local

Accions de Responsabilitat Social i Ambiental Corporativa

Mesures naturals per la reducció d'incendis forestals

 

 

 

 

 

 

 

Contacte:  projectes@gestionatural.cat

http://www.gestionatural.cat  -  Tf: 629 583 094