Gestiona: el Territori, l'Empresa, el Municipi o el teu Jardí
. . . .  aprofitant, millorant i revaloritzant els recursos naturals, mostrant aquests valors al públic
o als clients, millorant la biodiversitat, la fauna i flora, . . . 
 
Catàleg de propostes, serveis i assessoraments :

 

 

 

 

Revalorització de productes del camp

Recursos per millorar el Turisme de Natura

Caixes niu, hotels d'insectes, menjadores, basses d'aigua i altres ajuts per la fauna

Proveïment d'Arbres i Planta Autòctona: Crea un Jardí Botànic o de Biodiversitat

 

Ajut al Control biològic de Plagues

Gestió i Millora de Fauna en jardins privats i parcs urbans

 

Recuperació de la Fauna i la Biodiversitat local

 

Regeneració d'espais degradats

 

Realització de Llistats o Catàlegs de Fauna i Flora local

 

Accions de Responsabilitat Social i Ambiental Corporativa

 

Mesures naturals per la reducció d'incendis forestals

 

 

 

 

 

 

 

Contacte:  projectes@gestionatural.cat

http://www.gestionatural.cat  -  Tf: 629 583 094