OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taller d’educació ambiental: “Plantacions: al pati escolar, al camp…”

Recuperem la biodiversitat !!

A QUI S’ADREÇA:

 

Alumnes d’Educació Primària (Cicles Mitjà i Superior), ESO i Batxillerat. També recomanat per a Escoles d’Adults, Esplais, Casals, Ampas, Grups de Famílies, etc.

● OBJECTIUS:

 

– Conèixer les espècies d’arbres i arbustos autòctons de la comarca.

 

– Fer del pati escolar un espai educador, amb natura i verd al voltant dels alumnes, on mantenir espècies autòctones per observar-les i estudiar-les.

 

– Augmentar i recuperar la biodiversitat natural del municipi i millorar els espais verds (urbans o naturals)

 

– Fomentar el respecte i l’estima de l’entorn més proper de l’alumne (escola, municipi, etc)

 

– Realitzar una activitat cívica i fer participar als alumnes envers la protecció i millora de la natura, el medi ambient i l’espai comú ciutadà.

● TIPUS D’ACTIVITAT: 

 

Activitat a realitzar en un espai urbà o natural a determinar (pati escolar, parc urbà, bosc, zones degradades a recuperar, etc). Durada: 1 hora o 1 matí, depenent del lloc on es faci.

 

Es plantaran arbres, però també arbustos, plantes aromàtiques, plantes que atreguin ocells i papallones, etc.

 

Primer s’expliquen les característiques de les diferents espècies de vegetació a plantar i la forma d’efectuar bé la plantació. Desprès es reparteixen les plantes i les eines i s’indica on i com plantar.

RECORDA: 

 

La plantació de vegetació és una forma de lluitar o minorar el Canvi Climàtic:

 

– Les plantes autòctones absorbeixen el CO2 i aporten Oxigen – Donen ombra i aporten humitat – Aporten nutrients al sòl, millorant les condicions de la terra – Afavoreixen la biodiversitat de fauna i flora.

També et pot interessar: