Responsabilitat civil ambiental corporativa (1)

Accions de Responsabilitat Social i Ambiental Corporativa

Campanyes adreçades a empreses i grups que vulguin participar en ajudar a millorar el seu entorn i complir els objectius del desenvolupament sostenible (ODS).

Des de Gestió-Natural ens encarreguem de l'organització de qualsevol campanya i de proveir els estris i elements necessaris. En el cas de les plantes i arbres, oferim les espècies més adequades al tipus terreny, al clima, a la situació geogràfica i sempre espècies autòctones.

CAMPANYES

Plantacions

Amb la plantació d’espècies vegetals autòctones, millorem la qualitat dels espais verds, enriquim els boscos i sobretot, compensem les emissions de CO2. A més, serveix per “arrelar” als participants en la terra i implicar-los en la protecció i estima del territori.

Netejes d’espais naturals

Aquesta campanya es pot dur a terme en diferents indrets; platges, rius, rieres i boscos degradats, retirant la gran magnitud de deixalles  que tant contaminen el medi natural. 

Millora de la biodiversitat

A través de la construcció i col·locació de diferents caixes niu per diferents espècies d’ocells, refugis i menjadores de fauna, hotels d’insectes, etc. Aquesta acció ajuda a donar més oportunitats de supervivencia les espècies vulnerables i que a més en ajuden en el control de plagues.

plantació chicas
clean up
construccio

Apunteu-vos a realitzar aquestes campanyes participatives i festives, on aprendreu a estimar la natura que ens envolta i a fer responsable a tothom de la millora i conservació del seu patrimoni natural.


L’activitat es pot desenvolupar tant en un espai urbà com en un espai natural  a determinar.


També et pot interessar: