destacada 1

Revaloritzi els Productes del Camp… amb la natura que l’envolta!

Assessorem per incrementar el valor afegit i revaloritzar els productes agrícoles, ramaders i d'alimentació en general

“Els conreus, la ramaderia i els productes del camp reporten molts beneficis per la salut i pel medi ambient …..”

Aquesta frase és coneguda, però ….. i si a més ho demostra directament en la publicitat dels seus productes ?, a l’etiqueta i al seu web ?


Amb dades reals i concretes sobre el seu producte, segur que destacarà entre els demés i incrementarà el valor afegit, interès i apreciació per part del públic i clients.

– Com es poden demostrar els beneficis mediambientals del seu producte ? Primer visitem els seus camps i identifiquem la fauna i flora que els habita, fem un llistat amb les espècies d’ocells, mamífers, amfibis, rèptils, arbres i arbustos autòctons, etc. tot per quantificar i certificar la Biodiversitat i la Natura que en surt beneficiada, gràcies a les bones pràctiques que vostè realitza al seu terreny.

 

En comparació amb altres empreses, conreus o ramaderia “industrials”, massa plens de productes químics i buits de natura, segur que hi ha molts més ocells, amfibis, o papallones per exemple, que en surten beneficiats.

 

Aquest benefici i salut ambiental, al cap i a la fi, reverteix també en tothom. I això cal divulgar-ho !!

 

– Quin valor afegit es pot obtenir ? En primer lloc, incrementar la “percepció positiva” que els clients tenen del seu producte.

Aquestes dades reals i comprovades, dels seus productes, a l’abast dels seus clients i del públic en general, en les etiquetes o al seu web, incrementaran el valor afegit i la qualitat ambiental del seu producte.


Podrà divulgar tots els beneficis ambientals que vostè ajuda a generar. I podrà mostrar les xifres, fotos i noms de la Fauna i Flora del seu terreny, per exemple, explicant que …. “gràcies a les pràctiques sostenibles i al respecte i estima de la terra, en el seu conreu habiten tantes espècies d’ocells insectívors, o de papallones” etc; o que els seus productes “afavoreixen la cria de Mallerengues, Caderneres, Merles, Papallones, Gripaus, etc. cada any”, etc.


= Altres empreses del ram de l’alimentació, com per exemple alguns Cellers, ja estan incorporant aquest índex de qualitat als seus productes, marcant un nou nivell de qualitat (com per exemple Segura Viudas, o també agricultors de conreus de secà i d’elaboració de pasta de blat, de conreus d’olivera, etc). Clicar aquí per veure un reportatge sobre Oli Ecològic a les Garrigues (Lleida).

El seu producte també podrà mostrar els noms, dades, fotografies o dibuixos de la Fauna i Flora beneficiada. Marqui la diferència !

També et pot interessar: